ประกาศ

 

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารจัดการดี เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบัญชีสำหรับฝากเงิน
เลขที่บัญชี 184-1-00046-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร

หมายเลขบัญชีสำหรับชำระหนี้
เลขที่บัญชี 184-1-05195-0
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร