เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "สัปดาห์สหกรณ์"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด กรมสรรพากร ในงานพบนิทรรศการประวัติสหกรณ์ไทย และประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร ร่วมกิจกรรม ฝากเงิน / เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ รับของที่ระลึก สุดพรีเมี่ยม แก้วเก็บความร้อน / เย็น และกระเป๋าผ้า

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมฝาก / เปิดบัญชีใหม่

1. วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561 ฝากเงิน / เปิดบัญชีใหม่ จำนวนเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิจับสลากลุ้นรับ แก้วน้าเก็บความร้อน/เย็น หรือ กระเป๋าผ้าสหกรณ์ฯ 120 รางวัล (60 รางวัลต่อวัน) และรางวัลพิเศษวันละ 5 รางวัล


2. วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ฝากเงิน / เปิดบัญชีใหม่ จำนวนเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิจับสลากลุ้นรับ แก้วน้าเก็บความร้อน/เย็น หรือ กระเป๋าผ้าสหกรณ์ฯ 80 รางวัล และรางวัลพิเศษวันละ 5 รางวัล

**สงวนสิทธิให้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรมเท่านั้น**