สอ.สพก. แจ้งให้สมาตรวจสอบเงินโอนเข้ามายังสหกรณ์ฯ

สอ.สพก. แจ้งให้สมาตรวจสอบเงินโอนเข้ามายังสหกรณ์ฯ

เนื่องจากไม่สามารถระบุการวัตถุประสงค์ในการโอนและไม่สามารถติดต่อผู้โอนได้ หากพบว่าเป็นของสมาชิกผู้ใดให้ส่งหลักฐานการโอนมายังสหกรณ์ฯ เพื่อยืนยันภายในวันที่ 15 มค 63

เงนใครเอยป62