สอ.สพก. แจ้งหน้งสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สอ.สพก. แจ้งหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

ประชุมวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน 8.00 - 11.30 น. เข้าคูหาเลือกตั้ง 8.00 - 12.00 น. และเปิดประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป