ประกาศเกี่ยวกับเงินกู้

Documents
ประกาศ สอ. สพก. เรื่อง การให้เงินกู้ “สามัญเพื่อการศึกษา” 198 Kilobytes Thursday, 03 January 2019
ประกาศ สอ.สพก. ประกาศการให้สมาชิกพักชำระหนี้ เฟส 3 462 Kilobytes Friday, 20 August 2021
ประกาศ สอ.สพก. ประกาศเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 1 (COVID-19) 197 Kilobytes Tuesday, 25 August 2020
ประกาศ สอ.สพก. ประกาศเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 2 (COVID-19) 210 Kilobytes Thursday, 01 July 2021
ประกาศ สอ.สพก. ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (สมาชิกพึ่งพา - สหกรณ์พึ่งพิง 2) 135 Kilobytes Friday, 20 August 2021
ประกาศ สอ.สพก. เพิ่มเติมระเบียบการให้กู้เงินสามัญ 129 Kilobytes Tuesday, 21 April 2020
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญทันใจ 115 Kilobytes Friday, 31 May 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง การให้เงินกู้สามัญทันใจ 244 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 235 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญทั่วไปแก่สมาชิก 1.24 Megabytes Monday, 13 December 2021
ประกาศ สอ.สพก. เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปี 2563 220 Kilobytes Tuesday, 19 November 2019