สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมสรรพากร

นางสาวสมศรี หลิมตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมสรรพากร

ในการนี้นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี กรมสรรพากร ได้ปลูกต้นชัยพฤกษ์และเปิดร้านค้าสวัสดิการกรมสรรพากร ด้วย

 

Last modified on วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558 05:55