ประกาศเรื่องการถอนเงินหรือปิดบัญชีโดยไม่มีสมุดบัญชี