สอ.สพก. คำชี้แจงจากประธานเรื่องการถือหุ้นการบินไทย