สอ.สพก. แจ้งช่องทางการติดต่อระหว่างปิดปรับปรุงสำนักงาน ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 64