ผู้จัดการฯ ร่วมใส่บาตรพระ 37รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

นางสาวสมศรี หลิมตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมสรรพากร

คุณสมศรี หลิมตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกรมสรรพากร 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

สหกรณ์ฯ กรมสรรพากร จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ ณเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

วันที่ 15/11/2557

สหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกปี 57 ณ สำนักงานสรรพากร ภาค 8 จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14/11/2557