ผู้จัดการฯ ร่วมใส่บาตรพระ 37รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

นางสาวสมศรี หลิมตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมสรรพากร