โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 จังหวดนครปฐม