โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 2/2566 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 10 จังหวัดอุดรธานี