สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผู้จัดการ นายทวนทอง สวนเวียง รองผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ