สหกรณ์ฯ ร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 108 ปี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 108 ปี วันที่ 2 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ได้ร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีในโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้