โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 5/2566 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่