โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร