สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร หลังจากได้รับการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ  ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

รายละเอียดการฝึกอบรมอาชีพโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ

  • สถานที่ฝึกอบรม : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เลขที่ 286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
  • ระยะเวลาฝึกอบรม : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (1 วัน)  
  • หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมอาชีพ
  1. หลักสูตร การจัดดอกไม้สากล
  2. หลักสูตร การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
  3. หลักสูตร การชงกาแฟสดและเครื่องดื่ม
  4. หลักสูตร ขนมอบยอดนิยม
  5. หลักสูตร อาหาร Street Food
  6. หลักสูตร อาหารว่าง “ขนมเปี๊ยะ

ขั้นตอนการฝึกอบรมอาชีพโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทริ์เข้าร่วมฯ

2. สมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมฯ กรุณาโอนชำระ เงินมัดจำ จำนวน 200.- บาท ให้ทางสหกรณ์ฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมฯ

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

3. หากไม่ได้โอนชำระเงินมัดจำภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์

4. สหกรณ์ฯ จะคืนเงินมัดจำให้สมาชิกในวันที่เข้าอบรม

5. หากสมาชิกไม่มาเข้าร่วมอบรมในวัน และเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนชำระเงินมัดจำ
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
เลขที่บัญชี 184-1-05195-0
ธนาคารกรุงไทยฯ สาขากรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-272-8916 หรือ 061-424-5851 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 2567

แผนที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร