โครงการสหกรณ์พบสมาชิก 2567 (สหกรณ์พบข้าราชการใหม่) ณ อาคาร 100 ปี กรมสรรพากร จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายจักรินทร์ รักขาว รองประธานกรรมการ และนายเชิดชัย ไกรนรา เลขานุการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด รวมถึงนางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ในโครงการฝึกอบรม “ข้าราชการบรรจุใหม่” ณ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร อาคาร 100 ปี กรมสรรพากร จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการสหกรณ์พบสมาชิก (สหกรณ์พบข้าราชการใหม่)