ติดต่อเรา

ที่อยู่

90
อาคารจอดรถและสวัสดิการ
กรมสรรพากร ชั้น 1
ซอยพหลโยธิน 7
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร๋
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์


ฝ่ายการเงิน : 02-617-3350 02-272-9164 085-489-3224

ฝ่ายบัญชี : 02-272-9042-43 061-424-5851

ฝ่ายสินเชื่อ : 02-272-8350-53 081-134-7965 093-530-2560 098-105-2560

ฝ่ายเร่งรัดหนี้ : 02-272-9726 081-914-3224

ฝ่ายบริหารฯ : 02-272-8916-7 061-424-5851

ฝ่ายเทคโนฯ : 02-272-8915 062-417-6636

Email Address

ติดต่อเรา