ขอบคณทรวมกจกรรม_2_Medium.jpg


สำเนาของ_สารจากผจดการ_2.jpgมาตรฐานความปลอดภย__App_SO-AT__RDCoop.jpgใบปลวสรปโปรมนนสอ.สรรพกร5.png

 

 
ขั้นตอนการใช้งาน Promoney ตามคลิปด้านล่างหรือ
 

เรียนท่านสมาชิก

             เงินรอตรวจสอบ เป็นเงินที่สมาชิกโอนเงินมายังสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ 

เนื่องจากว่าจำนวนเงินที่โอนมา สมาชิกไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์

และสหกรณ์ก็ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด

สมาชิกท่านใดมีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว โปรดส่งหลักฐานมาที่สหกรณ์

เพื่อที่สหกรณ์จะได้ดำเนินการโอนเงินกลับไปให้ท่าน

ส่วนเงินรอตรวจสอบนั้น เมื่อครบระยะเวลา 10 ปี สหกรณ์จะต้องนำเงินดังกล่าวเข้าทีประชุมใหญ่อนุมัติเพื่อนำเข้าทุนรองสหกรณ์ต่อไป

Money_pending_review25641.jpg

 


คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้