กิจกรรมสหกรณ์

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next
สอ.สพก.ดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สอ.สพก.ดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดยมี นายสนธิ เสนาะโสตร์ กรรมการ นางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผู้จัดการ นายทวนทอง สวนเวียง รองผู้จัดการ นายพงศ์ปณต และนางสาวโชติรัตน์ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้คุมสอบ  

01-10-2564

อ่านต่อ...
โครงการ สอ.สพก. CSR

โครงการ สอ.สพก. CSR

  นายเชิดชัย ไกรนรา ประธานกรรมการฯ

26-08-2564

อ่านต่อ...
ร่วมแสดงความยินดีการรับตำแหน่งผู้จัดการ

ร่วมแสดงความยินดีการรับตำแหน่งผู้จัดการ

นายเชิดชัย ไกรนรา รักษาการประธานกรรมการดำเนินการ

05-08-2564

อ่านต่อ...
ประมวลภาพการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 2564

ประมวลภาพการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผูัจัดการสหกรณ์

02-08-2564

อ่านต่อ...

ประกาศ

rdcoop : เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารจัดการดี เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบัญชีสำหรับฝากเงิน
เลขที่บัญชี 184-1-00046-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร

หมายเลขบัญชีสำหรับชำระหนี้
เลขที่บัญชี 184-1-05195-0
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร

Card image cap

ดอกเบี้ยเงินฝาก (ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)

เกษียณสุข 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.25
ออมทรัพย์ออมสุข 1.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสามัญ) 2.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสมทบ) 1.50
ประจำทวีทรัพย์ 2.75

ดอกเบี้ยเงินกู้ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้ "สินเชื่อเพื่อการศึกษา" 4.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
     อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
     ปีที่ 1 ( เดือน 1 - 6 )
     ปีที่ 1 ( เดือน 7 - 12 )
     ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00


4.00
5.00