ประกาศ

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารจัดการดี เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบัญชีสำหรับฝากเงิน
เลขที่บัญชี 184-1-00046-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร

หมายเลขบัญชีสำหรับชำระหนี้
เลขที่บัญชี 184-1-05195-0
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร

Card image cap

ดอกเบี้ยเงินฝาก (ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)

เกษียณสุข 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.25
ออมทรัพย์ออมสุข 1.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสามัญ) 2.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสมทบ) 1.50
ประจำทวีทรัพย์ 2.75

ดอกเบี้ยเงินกู้ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้ "สินเชื่อเพื่อการศึกษา" 4.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
     อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
     ปีที่ 1 ( เดือน 1 - 6 )
     ปีที่ 1 ( เดือน 7 - 12 )
     ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00


4.00
5.00