การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมประชาสัมพันธ์